Ulleres de seguretat

A la feina també és important tenir els ulls ben protegits. Les ulleres de seguretat protegeixen els ulls d’impactes de partícules, esquitxades de qualsevol tipus de líquids o radiacions. Per això és important que fresadors, soldadors i químics facin ús d’ulleres certificades i homologades segons la norma UNE-EN 166.

Depenent del tipus de feina, el tipus de vidre variarà. Les lents en policarbonat tenen un tractament endurit i antirratllat que confereix la millor protecció front a impactes directes. Els vidres orgànics son ideals per a llocs de treball que requereixin resistència a la calor, espurnes i dissolvents o altres productes químics abrasius.

Galeria de fotos

Ulleres de seguretat

Ulleres de seguretat

Protegeix els teus ulls de l'impacte de partícules

Protegeix els teus ulls de l'impacte de partícules

Ulleres certificades i homologades segons la norma UNE-EN 166

Ulleres certificades i homologades segons la norma UNE-EN 166

Ulleres de seguretat amb lents en policarbonat

Ulleres de seguretat amb lents en policarbonat

Ulleres de seguretat amb vidres orgànics

Ulleres de seguretat amb vidres orgànics

Ulleres de seguretat

Ulleres de seguretat

Primeres marques d'ulleres de seguretat a Optic Clinic

Ulleres de seguretat bollé
Ulleres de seguretat Pro-Safety

Información complementaria

Información destacada